Hoogen Akker op Ham
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kaart van Jan de Weijer uit 1753
Kaart van Jan de Weijer uit 1754
Kaart Verhees 1806
Kadasterkaart 1832

Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1956
Topografische kaart 2009
Perceelnummers
 
Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
De leengoederen Haenvelt en Lankvelt
Toelichting op de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel