Heuvel aan de Hei - toelichting op de uitgiften

1.

Perceel nrs. 5-8 werden in 1449 van de gemeint uitgegeven. De eigenaren van die percelen hadden ook een groot deel van de percelen die daar ten zuiden van lagen in bezit (perceel nrs. 9-13, 16 en 19-21). Op een gegeven moment ging het verband met de oorspronkelijke uitgifte deels verloren. Daarom volgen de gegevens uit de hertogelijke cijnsboeken hier apart.

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-65 (1449): Van 1 bunder vuytfang, ter plaetse genoemd aen die Heye

-          e.z.: Henricus die Grove

-          voorts: de gemeijnte

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 12 nieuwe penningen, omgerekend 0-1-14

 

Hg-65 (1646): Vuyt huys, schuer, hoff en aengelegen erffenis, groot ontrent 8 lopens, gelegen onder Vechel aen de Heyde, rontsomme aen de gemeynte

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 12 nieuwe penningen, omgerekend 0-1-14

 

Reymoboldus, zoon van Lambertus

 

Koop van de gemeente in 1449

Gerardus, zoon van Henricus Graet

 

Verwerving in 1449-1450, vermeld in 1450

Johannes die Quade, zoon van Wilhelmus

 

Verwerving in 1450-1499

Yda, weduwe van Johannes die Quade, zoon van Wilhelmus

 

Vererving in 1450-1499, vermeld in 1499

Margareta en Henricus, kinderen van Johannes die Quade, zoon van Wilhelmus

 

Verwerving in 1499-1524

Theodoricus, Ida en Elisabeth, kinderen van Ida, dochter van Johannes die Quade

 

Verwerving in 1499-1524, vermeld in 1524

Johannes, zoon van Fredericus Henricus de Jonge

 

Verwerving in 1524-1542

Lodewyck, zoon van Peeter Loyen

 

Vermeld in 1639-1646

Niclaes, Anthonis en Agnes, kinderen van Lodewyck, zoon van Peeter Loyen

 

Vererving in 1646-1712

Beelken, weduwe van van Lodewyck Peeter Loyen met 3 kinderen

 

Vererving in 1646-1712

De 2 kinderen van van Lodewyck Peeter Loyen

 

Vererving in 1646-1712

De cijns wordt in twee delen verdeeld:

 

 

Hg-65.1

 

 

Jan Willems van Uden, enige zoon van Agnes, dochter van van Lodewyck Peeter Loyen

 

Vererving in 1712, vermeld in 1715

Jan Evert Teunisse

 

Vererving in 1724

Jan Evert Teunissen

 

Vermeld in 1738

 

De kinderen van Jan Evert Tunis, met name: Joannes (1/3), Evert (1/3) en Maria (1/3)

 

Vermeld in 1753

Jan van Boxtel

 

Vererving in 1775

Hg-65.2

 

 

De 2 kinderen van Nicolaes Loijen

 

Vermeld in 1715

Een kind en een kleinkind van Nicolaes Loijen

 

Vererving in 1715-1724

Een kleinkind van Nicolaes Loijen

 

Vererving in 1715-1724

Claes Janse en Maria Janse tot Uden

 

Vererving in 1724

Francis, zoon van Claes Janse en Maria Janse tot Uden

 

Vererving in 1749

Francis, zoon van Claes Janse voor het geheel

 

Vererving in 1753

 


2.

Percelen nrs. 16 en 18 waren elk belast met een balkcijns. Mogelijk was het een balkcijns die op een gegeven moment over deze twee eprcelen verdeeld werd. De balkcijnzen ontstonden doordat twee cijnzen die de inwoners van Veghel aan de hertog van Brabant betaalden voor hun gemeint in de dertiende eeuw en in 1310 over de Veghelse huizen omgeslagen werden. Hier stond in 1310 dus al een huis, of misschien twee huizen.

Dit zal betekenen dat het hele gebied ten zuiden van de uitgifte van 1449 (dus percelen nrs. 9-13, 16 en 18-21) in 1310 al in particuliere handen was. Omdat hier geen cijnzen aan de hertog van Brabant of de heer van Helmond voorkomen of te lokalisderen zijn, nemen we aan dat dit gebied ook in 1190 al in particuliere handen was.

Kaart van Veghel     Heuvel aan de Hei