Hoge Biezen
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kadasterkaart 1832

Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1953
Topografische kaart 2009
Perceelnummers
 
Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
Het geschil in 1498
Hoe Krijtenburg Veghels werd
Ruzie om Eerde en Krijtenburg
Ricartsvoort
Toelichting op de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel