Hostie - toelichting op de uitgiften

Balkcijnzen

Op perceel nr. 8 en 19 rustten zogenoemde balkcijnzen of ballingcijnzen. Deze cijnzen zijn in de dertiende eeuw en in 1310 ontstaan door de omslag van de cijnzen voor de gemeint. Dit wijst er op dat er in 1310 al huizen stonden op deze percelen.


Een cijns aan Helmond op perceel nrs. 10 en 16:

Vanaf 1190 betaalden lieden die een perceel van de gemeenschappelijke grond voor eigen gebruik kochten daarvoor een jaarlijkse cijns aan de landsheer. In 1314 gaf de hertog van Brabant deze cijnzen (met uitzondering van de hoendercijnzen) aan de Heer van Helmond. Cijnzen voor nieuwe uitgiften na 1314 inde de hertog hierna weer zelf. Cijnzen aan Helmond werden dus betaald voor in de periode 1190-1314 uitgegeven percelen.

Hm-147 (nieuwe nummering vanaf de zestiende eeuw) rustte rond 1600 op perceel nr. 10. In de achttiende eeuw russtte deze cijns half op perceel nr. 10 en half op perceel nr. 16. De cijns komt voort uit cijns nummer Hm-53 (nummering in de vijftiende eeuw). Hm-53 (oud) werd opgesplitst in twee delen: Hm-147 (nieuw) en Hm-210 (nieuw). Hm-210 (nieuw) rustte in de achttiende eeuw op Wielse Hoef, perceel nr. 19. In deze reconstructie nemen we aan dat Hm-53 (oud) oorspronkelijk verbonden was aan Wielse Hoef, nr. 19. Zie de toelichting bij Wielse Hoef.
 


Een cijns aan de hertog uit perceel nr. 16:

Uit perceel nr. 16 werd in de zeventiende eeuw een cijns betaals aan de hertog van Brabant voor een perceel van 1 bunder, uitgegeven in 1446 (Hg-54). De oudst bekende cijnsbetalers waren:
 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-54: Een bunder vytfang, ontvangen van de gemeint van Vechel in het jaar 1446, belast met een grondcijns aan de hertog van 12 nieuwe penningen.

 

Gerard die Vriese, zoon van Wilhelmus

 

In 1446 Koop van de gemeint

Godefridus van Erpe

 

Verwerving 1450-1499

Johannes, zoon van Gozewinus van den Hovel

 

Verwerving 1450-1499

Heer Theodorus, zoon van Michaelis Schonk, priester in Rode

 

Verwerving 1450-1499

Lucas van Houthem

 

Verwerving 1450-1499, vermeld in 1499

Gozewinus, zoon van Johannes van den Hoevel

 

Verwerving 1499-1524

Mechtildis, weduwe van Gozewinus Johannes van den Hoevel en de kinderen van Andreas Boertmans

 

Verwerving 1499-1524

Wilhelmus van den Hoevel

 

Verwerving 1499-1524

Theodoricus, zoon van Godefridus van den Horrick

 

Verwerving 1499-1524, vermeld in 1524

Henricus, zoon van Henricus van Roey

 

Verwerving 1524-1542

Johanna, weduwe van Henricus Henricus van Roey, met 3 kinderen

 

Verwerving 1524-1542

Adrianus, zoon van Johannes Willems

 

Verwerving 1524-1542, vermeld in 1542

De 3 kinderen van Lunis Lunis Delis

 

Vererving 1599-1627

Lonis, zoon van Lonis Leunissen

 

Vermeld in 1639

Lonis en Elisabeth, kinderen van Lonis Lonis Leunissen

 

Vererving 1646-1661

Lonis, zoon van Lonis Lonis Leunissen

 

Vererving 1646-1661

 Een cijns aan de heer van Helmond uit perceel nr. 16:

Uit perceel nr. 16 werd ook een cijns betaald aan de heer van Helmond. Deze cijns heeft nummer Hm-153 (nieuw) en komt voort uit Hm-41 (oud). Hm-41 (oud) was een cijns van 19 1/4 oude penningen, en het oorspronkelijk uitgegeven perceel was 2 bunder en 3 1/4 lopens groot. De cijns werd in 1456 verdeeld. Een deel rustte in de achttiende eeuw op Hostie nr. 16, een deel op Valstraat nr. 2 en een deel op een perceel in de Kempkens.

Na de verdeling in 1456 wordt van alle 3 de delen in het cijnsboek vermeld dat de cijns betaald wordt voor een beemd in Zijtaart. We nemen daarom aan dat deze cijns oorspronkelijk op Valstraat nr. 2 rustte.


Een cijns aan de hertog op perceel nr. 19 en 21

In 1190-1340 werd een perceel uitgegeven van 1 bunder, belast met een cijns aan de landsheer van 2 hoenderen (Hg-6). In 1450 werd de cijns in twee helften verdeeld. Een deel rustte in de vijftiende eeuw al op perceel nr. 19 en een deel op nr. 21. Volgens de beschrijving van het cijnsgoed in 1340 rustte de cijns toen nog op een perceel in Wielrot. Kennelijk is deze cijns tussen 1340 en de eerste helft van de zestiende eeuw verhuisd van het Wielrot naar deel Hostie. De oudste bekende cijnsbetalers zijn:


 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-6: Een pereel beast met een cijns van 2 hoenderen aan de hertog van Brabant, betaald uit het deel van Rodulphus, genaamd Wylroet, uitgegeven in 1190-1340

 

Egidius Donkers

 

Vermeld in 1340 en in 1380

Luytgardis, weduwe van Egidius Donckers, met haar 8 kinderen, waaronder: Egidius, Theodoricus, Luytgardis, Bela, Henricus en Leonius

 

Vererving 1392-1418, vermeld in 1418

De 8 kinderen van Egidius Donckers

 

Vererving 1443-1448, vermeld in 1450

Arnoldus, zoon van Egidius Donckers

 

Verwerving in 1450-1499

Heylwigis, weduwe van Arnoldus, zoon van Egidius Donckers, met haar 5 kinderen

 

Vererving in 1450-1499

De 5 kinderen van Arnoldus, zoon van Egidius Donckers, waaronder Jutta (overleden in 1450-1499)

 

Vererving in 1450-1499

De cijns werd in 1450 verdeeld.

 

 

Hg-6.1: 1 hoen

 

Hostie nr. 21

De 5 kinderen van Arnoldus, zoon van Egidius Donckers

 

Vererving in 1450

Johannes, zoon van Dielis Nyelen met zijn dochter Maria

 

Verwerving in 1499-1524

Johannes, zoon van Dielis Nyelen

 

Verwerving in 1499-1524, vermeld in 1542

Willelmus, zoon van Johannes, zoon van Damielis, zoon van Willelmus Bontwerckers

 

Verwerving na 1542

De cijns wordt verder met 5.1.2 beschreven (zie deel Soeracker, nr. 29)

 

 

Hg-6.2: 1 hoen

 

Hostie nr. 19

Johannes, zoon van Egidius Donckers

 

Vererving in 1450

Berta, weduwe van Johannes, zoon van Egidius Donckers, met haar 11 kinderen, waaronder Bela, Hilla, Luytgardis en Nicolaus

 

Vererving in 1450-1499

De 8 kinderen van Johannes, zoon van Egidius Donckers

 

Vererving in 1450-1499

Luytgardis, dochter van Johannes, zoon van Egidius Donckers

 

Verwerving in 1450-1499

Nicolaus, zoon van Johannes, zoon van Egidius Donckers

 

Verwerving in 1450-1499

Petrus, zoon van Theodoricus, genaamd Leeu Persmannus

 

Verwerving in 1450-1499

De 2 kinderen van Johannes, zoon van Danielis, zoon van Willelmus Bontwercker

 

Verwerving in 1524-1542

 

Kaart van Veghel     Hostie