Kinnekens Kamp - toelichting op de uitgiften

Het hier besproken gebied werd in de vijftiende eeuw verkaveld en van de gemene gronden verkocht. In de bronnen wordt dit gebied Kinnekens Kamp genoemd, naar Henrick Jan Wouterss, alias Kinneken, die minstens een deel van het gebied in het midden van de zeventiende eeuw in bezit had.

In 1445 werd vier bunder uitgegeven, in 1449 een bunder en in 1488 twee maal drie bunder. Er zijn nog onvoldoende gegvens gevonden om de verschillende uitgiften precies te lokaliseren, nog afgezien van het feit dat cijnzen soms van het ene naar het andere perceel verhuisden. Bij de reconstructie op de volgende kaart hebben we ons laten leiden dat de uitgifte van 1445 aan het oudere gebied grensde, en dat de twee grote percelen aan de grens met Erp goede kandidaten zijn voor de uitgiften van 1488..
Hier volgen de gegevens uit de cijnsregisters:

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-50 (1445): Van 4 bunder vutfang, ontvangen van de gemeint van Veghel in 1445, gelegen in Hoerdonck

-          e.z.: die Putten

-          e.e.: Theodoricus Molners (Multoris) en zijn kinderen

-          voorts: de gemeijnte

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 4 nieuwe schellingen

 

Roverus, zoon van Roverus van Tuyftheeze

 

Koop van de gemeint in 1445

De cijns wordt in 1445-1448 in 2 delen gesplitst.

 

 

Hg-50.1 (1445-1448): Van 2 bunder vutfang, ontvangen van de gemeint van Veghel in 1445, gelegen in Horendonck

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 2 nieuwe schellingen

 

Gerardus, zoon van Gerardus van Lanchuys

 

Verwerving in 1445-1448, vermeld in 1450

De 2 kinderen van Gerardus, zoon van Gerardus van Lanchuys

 

Vererving in 1450-1499

Gerardus, zoon van Gerardus Gerardus van Lanchuys

 

Verwerving in 1450-1499, vermeld in 1499

Mechteldis, weduwe van Gerardus, zoon van Gerardus Gerardus van Lanchuys, met haar 4 kinderen

 

Vererving in 1499-1524, vermeld in 1524

Willelmus, zoon van Gerardus van Lanchuys

 

Verwerving in 1524-1542

De 5 kinderen van Willelmus Gerardus van Lanchuys

 

Vererving in 1524-1542

De 4 kinderen van Willelmus Gerardus van Lanchuys

 

Vererving in 1524-1542

De cijns wordt tussen 1524 en 1646 in 4 delen gesplitst.

 

 

Hg-50.1.1 (1646): Vuyt ontrent 2 lopens heylants, gelegen onder Vechel in Hoerendonck bij de Putten

-          e.z.: Henrick, zoon van Jan Wouters tot Vechel, Aleyt, weduwe van Peter, zoon van Henrick Jan Simons tot uden, en Cathelijn en mechtelt, kinderen van Peter, zoon van Henrick Thielens

-          a.z.: zelf (Adriaen, zoon van Henrick jan Symonss tot Uden), Jacob, zoon van Jan Claes en Maycken, weduwe van Henrick, zoon van Peter Rutten

-          e.e.: aen de Putten

-          a.e.: de kinderen van Jan van Wassenhoven

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 3 nieuwe penningen, omgerekend: 0 – 0 – 7

 

Adriaen, zoon van Henrick Jan Symonss tot Uden

 

Vermeld in 1646

De 5 kinderen van Peter Henricx

 

Vererving in 1646-1675

Marij, dochter van Peter Henricx

 

Verwerving in 1646-1675

De cijns is na 1675 niet meer betaald.

 

 

Hg-50.1.2 (1646): Vuyt ontrent 3 lopens erffenis, gelegen in twee percelen in Horendonck bij de Putten, te weten het eerste perceel van 2 lopens hen int gemeyn toecomende

-          e.z.: de kinderen van Jan van Wassenhoven

-          a.z.: Henrick, zoon van Jan Wouters

-          e.e.: Adriaen Henrick Symonss

-          a.e.: Henrick Jan Wouterss

 

Het andere perceel van 1 lopens, toecomende aan Cathelyn en Mechtelt alleen, wesende ackerlant

-          e.z., a.z. en e.e.: Henrick, zoon van Jan Wouterss

-          a.e.: Adriaen Henrick Symons

 

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 4 nieuwe penningen, omgerekend: 0-0-12 De cijns is op 4-10-1769 afgelost

 

Hg-50.1.2, deel 1 (0-0-6):

 

Aleyt, weduwe van Peter, zoon van Henrick Jan Symonss (Uden)

 

Vermeld in 1639-1646

De 5 kinderen van Peter, zoon van Henrick Jan Symonss

 

Vererving in 1646-1715

Aert, zoon van Peter Henrick Jan Symonss

 

Deling in 1646-1715

Jan Peters van Uden op het Duijfhuijs

 

Koop in 1646-1715

Willem van Bree, coopman

 

Koop in 1646-1715

Hg-50.1.2, deel 2 (0-0-6):

 

Cathelyn en Mechtelt, kinderen van Peter, zoon van Henrick Thielens, vewekt bij Anthonisken opt Duyffhuys tot Uden

 

Vermeld in 1646

Peter en Thonisken, kinderen van Cathelyn, dochter van Peter Henrick Thielens

 

Verwerving in 1646-1715

Huijbert, zoon van Peter, zoon van Cathelyn, dochter van Peter Henrick Thielens

 

Verwerving in 1646-1715

Willem van Bree, coopman

 

Koop in 1646-1715

Hg-50.1.2, deel 1 + 2 (0-0-12):

 

De weduwe van Willem van Bree

 

Vererving in 1646-1715

De 4 kinderen van Willem van Bree

 

Vererving in 1646-1715

De 3 kinderen van Willem van Bree

 

Vererving in 1646-1715, vermeld in 1715

De 2 kinderen van Willem van Bree

 

Vererving in 1715-1750

De 2 kinderen van Mathijs van Bree

 

Vererving in 1715-1750

Een kind en een kleinkind van Mathijs van Bree

 

Vererving in 1715-1750

Christiaen Janse

 

Koop te Erp op 13-2-1750

Francis Willem Janse

 

Koop te Veghel op 19-2-1750

Maria, weduwe van Francis Willem Janse

 

Vererving in 1751

Willem Francis Willem Jans

 

Verwerving in 1751-1756

Hg-50.1.3 (1646): Vuyt ontrent 2 lopens heylants, gelegen onder Vechel in Hoerendonck bij de Putten

-          e.z.: Hendrick, zoon van Jan Wouterss, Aleyt, weduwe van Peter, zoon van Henrick Jan Symonss tot Uden, en Cathelyn en Mechtelt, kinderen van Peter, zoon van Henrick Tielens

-          a.z.: de kinderen van Lambert Strick

-          e.e.: aen de Putten

-          a.e.: de kinderen van Jan van Wassenhoven

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 3 nieuwe penningen, omgerekend: 0-0-7  

 

Jacob, zoon van Jan Claes (Uden)

 

Vermeld in 1646

Jenneken, getrouwd met Henrick Jacops

 

Vererving in 1646-1704

De 4 kinderen van Henrick Jacops

 

Vererving in 1646-1704

Lijneken, dochter van Henrick Jacops

 

Verwerving in 1646-1704

De cijns is na 1704 niet meer betaald.

 

 

Hg-50.1.4 (1646): Vuyt ontrent 9 lopens ackerlants, gelegen onder Vechel in Hoerendonck aen de Putten

-          e.z.: Jacob, zoon van Jan Claessen

-          a.z.: Adriaen, zoon van Henrick Symonss

-          e.e.: aen de Putten

-          a.e.: Aleyt, weduwe van Peter, zoon van Henrick Jan Thielens

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 13 nieuwe penningen De cijns is op 28-12-1665 afgelost

 

Henrick, zoon van Jan Wouterss, alias Kinneken (Vechel)

 

Vermeld in 1646

De 5 kinderen van Henrick, zoon van Jan Wouterss, alias Kinneken

 

Vererving in 1646-1665

De regeerders van het sinnelooshuys als evivteurs

 

Evictie in 1646-1715

De weduwe en kinderen van Henrick, zoon van Jan Wouterss, alias Kinneken

 

Koop in 1646-1665

Willem van Bree, coopman

 

Koop in 1646-1665

 

Hg-50.2 (1445-1448): Van 2 bunder vutfang, ontvangen van de gemeint van Veghel in 1445, gelegen in Horendonck

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 2 nieuwe schellingen, omgerekend: 0-3-12

 

Arnoldus, zoon van Theodoricus Molners (Multoris)

 

Verwerving in 1445-1448, vermeld in 1450

Yda, weduwe van Arnoldus Theodoricus Molners (Multoris), met haar 5 kinderen

 

Vererving in 1450-1499

Arnoldus, zoon van Arnoldus Smolners

 

Verwerving in 1450-1499

Johanna, weduwe van Arnoldus Arnoldus Smolners

 

Vererving in 1450-1499, vermeld in 1499

Willelmus, zoon van Gerardus Lanchuys

 

Verwerving in 1499-1524, vermeld in 1524

Lambertus, zoon van Gerardus van Lanckhuys

 

Verwerving in 1524-1542

De drie kinderen van Lambert Geritss van Lanckhuys, met name: Aert, Rombout en Anneken (getrouwd met Delen Ariaens, uit welk huwelijk een dochter Katherina)

 

Vermeld op 9-5-1576 (R29, fol. 335)

De cijns wordt tussen 1524 en 1646 in 3 delen gesplitst.

 

 

Hg-50.2.1 (R29, fol. 335 (9-5-1576)): Een plack heyvelt, gelegen binnen de palen van Veghel ter stede geheten Hoerdonck

-          e.z.: de erfgenamen van Lambert Geritss

-          a.z.: Lambert Stricxs

-          e.e.: de gemeynt van Veghel

-          a.e.: Lambert Stricxs

Lasten:

-          een cijns van 0-1-0 aan de landsheer int boek van Den Bosch

 

 

Hg-50.2.1 (1646): Vuyt styff 2 lopens weylants, gelegen onder Vechel in Hoerendonck by die Putten

-          e.z. en a.z.: Marycken, weduwe van Henrick, zoon van Peter Rutten

-          e.e.: zelf a.e.: aen de Putten

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 4 nieuwe penninmgen, omgerekend: 0-0-10

 

Hanrick, zoon van wijlen Jan Symonss van der Vest

 

Koop op 9-5-1576 (R29, fol. 335)

Adriaen Henrick Symons (Uden)

 

Vermeld in 1639

Adriaen, zoon van Henrick Jan Symonss tot Uden

 

Vermeld in 1646

De 5 kinderen van Peter Henricx

 

Vererving in 1646-1675

Marij, dochter van Peter Henricx

 

Verwerving in 1646-1675

De cijns is na 1675 niet meer betaald.

 

 

Hg-50.2.2  (1646): Vuyt styff 7 lopens ackerlants ende weylants, gelegen onder Vechel in Hoerendonck aen de Putten

-          e.z. en a.z.: Mary, weduwe van Henrick, zoon van Peter Rutten tot Uden

-          e.e.: aen de Putten

-          a.e.: Adriaen, zoon van Henrick Symons

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 12 nieuwe penningen, omgerekend: 0-1-14

 

Jacob, zoon van Jan Claessen tot Uden op Duifhuys

 

Vermeld in 1639-1646

Henrick Jacops (Uden)

 

Verwerving in 1646-1704

De 4 kinderen van Henrick Jacops

 

Vererving in 1646-1704

Thonisken, dochter van Henrick Jacops

 

Verwerving in 1646-1704

De cijns is na 1704 niet meer betaald.

 

 

Hg-50.2.3 (1646): Vuyt styff 5 lopens erffeniss, gelegen in 2 percelen onder Vechel in Hoerendonck aen de Putten

 

Het eerste perceel

-          e.z.: Jacob, zoon van Jan Claess

-          a.z. en e.e.: Adriaen Henrick Symons

-          a.e.: aen de Putten

 

Het andere perceel

-          e.z.: Adriaen Henrick Symonss

-          a.z.: Beelken opt Duyffhuys tot Uden, wweduwe van Jan Adriaen Leesten

-          e.e.: aen de Putten

-          a.e.: de kinderen van Jan van Wassenhoven

 

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 8 nieuwe penningen, omgerekend: 0-1-4

 

Marijken, weduwe van Henrick, zoon van Peter Rutten (Uden)

 

Vermeld in 1639-1646

De cijns is na 1646 niet meer betaald.

 

 

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-66 (1449): Van 1 bunder vutfang, gelegen ter plaatse genaamd die Wedelsvoert

-          e.z.: Arnoldus Molners (Multoris)

-          voorts: de gemeint

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 12 nieuwe penningen De cijns is op 28-12-1664 afgelost

 

Rutgerus, natuurlijke zoon van Rodolphus Leonius

 

Koop van de gemeente in 1449, vermeld in 1450

Margareta, weduwe van Rutgerus, natuurlijke zoon van Rodolphus Leonius, met haar 3 kinderen (1/2) en Johannes, zoon van Johannes Stanssaerts (1/2)

 

Verwerving in 1450-1499

Theodorus en Wilhelmus Lenssen (1/2) en Yda, weduwe van Johannes Jhannes Stanssaerts, met haar 3 kinderen (1/2)

 

Verwerving in 1450-1499

Godefridus, zoon van Arnoldus Strick en Arnoldus, zoon van Godefridus Strick

 

Verwerving in 1450-1499, vermeld in 1499

Hadewigis, weduwe van Godefridus, zoon van Nycolaus Strick, met haar 4 kinderen

 

Vererving in 1499-1524, vermeld in 1542

Nicolaus, zoon van Godefridus, zoon van Nycolaus Strick

 

Verwerving na 1542

Jan van Wassenhoven, weduwnaar van Anna, dochter van Frans van Cuijck, met zijn 6 kinderen

 

Vermeld in 1646

De 6 kinderen van Joncker Jan van Wassenhoven

 

Vermeld in 1646

Franchois, Agnes en Gusleyna, kinderen van joncker Jan van Wassenhoven

 

Vererving in 1646-1664

Anthony Philips van Duuren

 

Koop van 1/3 deel van Gijssel in 1646-1664

Daniel Henricus Herberts

 

Koop in 1646-1664

Maria, weduwe van Daniel Henricus Herberts

 

Vererving in 1646-1664

Willem van Bree

 

Verwerving in 1646-1664


 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-108 (1488): Van 3 bunder ontvangen in het jaar 1488, gelegen ter plaatse genaamd Hoordonk

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 3 nieuwe schellingen De cijns is op 28-12-1664 afgelost

 

Godefridus, zoon van Nycolaus Strick

 

Koop van de gemeente in 1488, vermeld in 1499

Hadewigis, weduwe van Godefridus, zoon van Nycolaus Strick, met haar 4 kinderen

 

Vererving in 1499-1524, vermeld in 1542

Nicolaus, zoon van Godefridus, zoon van Nycolaus Strick

 

Verwerving na 1542

Jan van Wassenhoven, weduwnaar van Anna, dochter van Franns van Cuijck, met zijn 6 kinderen

 

Vermeld in 1646

De 6 kinderen van Joncker Jan van Wassenhoven

 

Vermeld in 1646

Franchois, Agnes en Gusleyna, kinderen van joncker Jan van Wassenhoven

 

Vererving in 1646-1664

Anthony Philips van Duuren

 

Koop van 1/3 deel van Gijssel in 1646-1664

Daniel Henricus Herberts

 

Koop in 1646-1664

Maria, weduwe van Daniel Henricus Herberts

 

Vererving in 1646-1664

Willem van Bree

 

Verwerving in 1646-1664

 


 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-109 (1488): Van 3 bunder ontvangen in het jaar 1488, gelegen ter plaatse genaamd Hoordonck

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 3 nieuwe schellingen

 

 

Hg-109 (1646): Vuyt 3 bunder heylants, genoemt den Heycamp, gelegen onder Vechel t’eynden aen Hoordonck en het Vuijensgoet, ingenomen van de gemeynte van Vechel in 1488

-          e.z.: de kinderen van Jan van Wassenhoven

-          a.z.: de gemeynte

-          e.e.: Jacob Jan Claessen en de gemeynte

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 3 nieuwe schellingen De cijns is op 14-12-1662 afgelost

 

Arnoldus, zoon van Godefridus Strick

 

Koop van de gemeente in 1488, vermeld in 1499

Elisabeth, weduwe van Arnoldus, zoon van Godefridus Strick, met haar 7 kinderen

 

Vererving in 1499-1524, vermeld in 1524

Johannes, Cornelia, Arnolda en Elisabeth, kinderen van Arnoldus, zoon van Godefridus Strick

 

Vererving in 1524-1542

De 5 kinderen van Johannes, zoon van Arnoldus Godefridus Strick, en de 3 kinderen van Elisabeth, dochter van Arnoldus Godefridus Strick

 

Verwerving in 1524-1542

Johannes, zoon van Nicholaus Strick

 

Verwerving in 1524-1542

Elsbena en Aleydis, kinderen van Lambert Janssen Strick (Den Bosch)

 

Vermeld in 1639-1646

Hans Strick, schepen in Den Bosch

 

Testament in 1646-1662

Jan, Gaspar en Beatris Strick

 

Verwerving in 1646-1662

De crediteuren van Jaspar Strick en Jan en Beatris Strick

 

Verwerving in 1646-1662

Aert Leyten (1/3 deel)

 

Evictie en koop van 1/3 in 1646-1662

Joncker Willem van Bree (1/3 deel)

 

Koop van 1/3 in 1646-1662

Beatrix, weduwe van Marten van Gulick, met haar zoon Jacob (het andere 2/3 deel)

 

Verwerving in 1646-1662

 

Kaart van Veghel     Kinnekens Kamp