Leins Ven
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kaart uit 1752 met daarop het Gerecht
Topografische kaart 1838-1857
Kadasterkaart 1832
Topografische kaart 1924

Topografische kaart 1953
Hoogtekaart 1962
Topografische kaart 2009

Perceelnummers

Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
Ricartsvoort
De oprichting van de heerlijkheid Jekschot
De uitgiftebrief van Jekschot
De grenzen van de heerlijkheid Jekschot
Het cijns- en leengoed van Jekschot
De geografie van de heerlijkheid Jekschot
De Heihoef
De waterlopen op Jekschot
De boerenopstand in 1363
Baron Van Leefdael over Jekschot (rond 1640)
De geschillen in de zeventiende eeuw
Het geschil over de jacht in 1745
Toelichting op de grenzen en de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel