De Veghelse buurtschappen in 1700

In een van de resolutieboeken van het dorpsbestuur van Veghel bevinden zich lijsten met namen van bewoners van huizen en de bedragen waarvoor die mensen aangeslagen werden voor enkele plaatselijke belastingen (II-B-3, o.a. fol. 65). We konden de betreffende huizen plaatsen op de kadasterkaart van 1832. In de lijsten van 1700 en 1701 zijn de namen per buurtschap vermeld. Hierdoor is het mogelijk om de ligging van de de 21 genoemde buurtschappen anno 1700 op de kaart te plaatsen.

Het is goed om in gedachten te houden dat het niet om een formele indeling ging. Het was de indeling zoals die bestond in de gedachten van de samensteller van de lijst. Lijsten werden veelal overgeschreven van oudere lijsten. Als een persoon in de tussentijd verhuisde naar een ander huis, bleef hij in de regel op de oude plaats in de lijst staan. Dat verklaart waarom er enkele afwijkingen voorkomen. De meest in het oog springende "misplaatste" huizen hebben we gecorrigeerd. In twijfelsituaties hebben we de gegevens van de belastinglijst niet gewijzigd.

Klik op nevenstaand kaartje voor een grotere afbeelding.Martien van Asseldonk

Kaart van Veghel     Straat