De uitgiften in 1826

In 1826 werden er in Veghel een aantal percelen van de gemeente verkocht, waarover we slechts summier geďnformeerd zijn.

Volgens het Koninklijk Besluit van 17 mei 1825 kreeg het gemeentebestuur van Veghel toestemming om een haven en havenkanaal aan te leggen om de verbinding tussen de kom van het dorp en de Zuid-Willemsvaart te verbeteren. Om dit werk te financieren heeft het gemeentebestuur krachtens het Koninklijk Besluit 60 bunder grond en een houten loods verkocht.

In het Gemeentearchief van Veghel (nieuw archief van ná 1810), inv. nr. 522 is nummer 43 van die verkopen gedocumenteerd. Het betreft de verkoop op 25 april 1826 van een perceel gelegen aan De Doornhoek aan Johannes Adriaan van den Tillaar.

Inv. nr. 806 van hetzelfde archief bevat een overzicht van de gemaakte kosten bij deze verkopen. Deze afrekening geeft wat extra informatie. Een post betreft: 92 afschriften van sestien bladeren compres geschreven tegen 15 centen ieder: 220,00. Dit wijst erop dat er 92 percelen verkocht zijn.

Verder bevat dit archief nummer de declaratie van de kosten gemaakt bij het afpalen van de betreffende nieuwe percelen in de periode tussen 3 en 20 november 1825.

3 en 4 november 1825

 
Twee dagen voor het afpalen der koopen in de Putten wederzijds de Zuid-Willemsvaart gelegen, als mede voor het afpalen van de aldaar vereischt wordende wegen en waterleidingen, zynde tegen f 1,50 daags de man

f 12,--

7 en 8 november 1825

Twee dagen ter zake als voor in het Dubbelen, ook wederzijds de Zuid-Willemsvaart

f 12,--

9 november 1825

Een dag ter zake voorschreven in de Ahoek in het Dorhout

f  6,--

10 november 1825 Een dag ter zake gemeld in de Lynsche Del en op het Zondveld

f  6,--

11 november 1825 Een dag ter zake gemeld in het Rijbroek en aan den Doornhoek

f  6,--

14 en 15 november 1825 Twee dagen ter zake gemeld op het Haveld en aan den Erpschen Dijk

f 12,--

16 november 1825 Een dag ter zake gemeld in de Rijt

f  6,--

17 november 1825 Een dag ter zake omschreven op den Udenschen Dijk

f  6,--

20 november 1825 Een dag ter zake voorschreven op het Middegaals Broekje

f  6,--

  Totaal:

f 72,--


Kaart van Veghel     Toelichting