Zondveld Hoog
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kaart Jan de Weijer 1753
Kadasterkaart 1832

Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1953
Topografische kaart 2009
Perceelnummers
 
Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
Ricartsvoort
De oprichting van de heerlijkheid Jekschot
De uitgiftebrief van Jekschot
De grenzen van de heerlijkheid Jekschot
Het cijns- en leengoed van Jekschot
De geografie van de heerlijkheid Jekschot
De Heihoef
De waterlopen
De boerenopstand in 1363
Baron Van Leefdael over Jekschot (rond 1640)
De geschillen in de zeventiende eeuw
Het geschil over de jacht in 1745
Toelichting op de uitgiften
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel